O pasado 15 de xaneiro de 2010 o xurado do Premio ADIALA 2009 de relato curto, decidiu por unanimidade conceder o Premio Primeiro a Joaquin Martínez Santaya polo seu relato PINGOTAS DA MIÑA INFANCIA. O mesmo tempo, conforme as bases do certamen, o xurado decidiu conceder un ACCÉSIT a María Josefa Pazos polo seu relato VIAJE A LA MEMORIA.

Reunido en Palma  o día 17 de decembro de 2010 o xurado do Premio ADIALA de realto corto, decidiu por unanimidade outorgar o PRIMEIRO PREMIO a Chelo Suárez Muiños polo seu relato MONÓLOGO DUN CADÁVER. O mesmo tempo, conforme as bases do certamen, o xurado decidiu conceder un ACCESIT a Darío Portela Núñez polo seu relato A PARTIDA.