Segundo recollen os seus estatutos vixentes os fins da entidade son:

  • Crear unha prolongación de Galicia en Mallorca, irmanando aos galegos desta illa.
  • Facilitar os medios educativos e de recreo ós galegos sexan ou non socios.
  • Prestar asistencia aos galegos necesitados sexan ou non socios.
  • Dar a coñecer o folclore galego coa celebración de festas e espectáculos con este fin, etc.