Queda aberto o II Premio Adiala relato curto, coa dotación de 500 € ao primeiro premio. Os textos deberán dirixirse  por correo electrónico ao enderezo: centrogalego.mallorca@gmail.com. A extensión deberá situarse entre os 3.500 e os 4.500 caracteres. A data límite para aceptar orixinais é o 30 de novembro de 2010, inclusive.

Reunido o xurado do Premio Adiala relato curto, decidiu por unanimidade:

Outorgar o PRIMEIRO PREMIO  A Chelo Suárez Muiños polo seu relato MONÓLOGO DUN CADÁVER.

Asimesmo, conforme as bases do certamen, o xurado decidiu conceder un ACCÉSIT a Darío Portela Núñez polo seu relato A PARTIDA.