• Presidenta: Mª del Carmen González Moreno
  • Vicepresidente: J. Ernesto Cortizas Fernández
  • Secretaria Xeral: Carolina Vázquez Calvo
  • Tesoreiro: Segundo González Núñez
  • Bibliotecario: Francisco Javier Chacón Bensusan
  • Vocal de Eventos: Antonio Seijas Orol e Manuel Sieiro Vilar
  • Vocal do Grupo de Gaitas: Jesús Díaz Benito
  • Vocal : José Ramón Louro Núñez de Haro
  • Vocal de Mantemento: Benito Dominguez
  • Vocal para Maiores: Andrés García Rey
  • Vocal para a Xuventude: Ariadna González Otero